Palvelut

Lukkoseppämestarin palveluitamme

Alihankinta 

Valmistutamme asiakkaan toiveiden, mallien, mittojen tai piirustusten mukaan tuotteita ohutlevystä, sinkkivalusta, alumiinivalusta, teräksestä yms. Asiakas päättää mallin, laatu- ja hintatason, me hoidamme loput, suunnitelmista valmiiksi tuotteeksi. Etsimme alihankintana myös asiakkaan toimeksiannosta maailmalta valmiita tuotteita. Palveluvalikoimastamme löytyy monenlaisia tapoja sourcata (sourcing) tuotteita asiakkaillemme.

Arkkitehtien tukipalvelut 

Oli kyse sitten uudisrakentamisesta, remontoinnista tai muutosrakentamisesta, meiltä löytyy apu ikkuna- ja oviympäristöjen, sekä kulkemisen ja poistumisen haasteiden ratkaisemiseksi. Teemme kohteen, ympäristön ja vaatimusten mukaan selonteon kohteeseen ja annettuihin määreihin parhaiten soveltuvista tuotteista ja ratkaisuista. Tukipalvelu voi liittyä esim. yksittäiseen oveen johon on suunniteltava varustelu, tai se voi koskea koko kohteen kulkemista, avaamista ja sulkemista. Yksinkertaisimmillaan voidaan suunnitella kohteen määritysten mukaiset ovikortit, tai tarkastaa olemassa olevien ovikorttien soveltuvuus kohteeseen.

Koulutus 

Olemme ammattilaisia, myös mielellämme jaamme tietotaitoamme. Asiakkaille opetamme lukituskaavioiden saloja, avainhallintaa, lukitussuunnittelua, järjestelmien käyttöä yms. Ammattilaisille jaamme tietotaitoa, jotta alan perinteikkäimmätkään opit eivät näivettyisi nopeasti kehittyvän sähkö- ja tietotekniikan tieltä. Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää että Lukkosepän perinteiset opit eivät unohdu, ja että alalla mielenkiinto niitäkin kohtaan vielä säilyisi. Palveluksessamme on pitkään lukitus- ja turvallisuusalalla olleita henkilöitä, jotka osaavat opettaa Lukkosepän ammattitaidon saloja. Oli kyseessä tiirikointi, varausten tekeminen puuhun, tai metalliin, kulunvalvontaoven varustelu, oviautomatiikka, kulunvalvonta, tai -hallinta, turvatekniikka, kohteen mukainen tuotevalinta, tai joku muu lukkosepän ammattiosa-alue, kaikkeen löytyy osaavaa koulutusta. Opetamme myös lukitussuunnittelua, tarjouslaskentaa, sekä asiakaspalvelua. Olemme pitäneet yrityksille räätälöityjä henkilökunnan koulutuspäiviä. Monessa yrityksessä koulutukseen käytettävät ajalliset henkilöresurssit on rajalliset johtuen kiireestä suoraan tuottavassa työssä. Halukkuus ja ammattitaito opettaa, tai siirtää oppi seuraavalle hiomattomalle timantille ei aina ole se yksinkertaisin asia hoitaa yrityksen omalla porukalla. Opetamme myös Lukitus- ja turvallisuusalan kouluissa Lukkosepän ammattitutkinnon opetussuunnitelman sisällön mukaisia kokonaisuuksia, kuten lukitussuunnittelua, lukituskaavioiden laadintaa, rakenteellista murtosuojausta ja siihen liittyviä standardeja ja määräyksiä, sähköistä lukitusta, mekaanisten ovensuljinten valintaa ja käyttöä, oviautomatiikkaa jne.

Lausunnot ja tutkinta 

Turvatuotteiden, lukitusten ja avainturvallisuuden, sekä niihin liittyvien palveluiden ympärillä sattuu ja tapahtuu. Silloin kun pitää selvittää syy- ja seuraussuhteita, mahdollisia ja mahdottomia, olemme käytettävissä. Aina ei ole yksiselitteistä syytä miksi tuote on mennyt rikki, miten ovesta on päästy luvatta sisään, vastaako asennusten laatu tarkoitusta yms. Asia voi liittyä tuotevastuuseen, reklamaatioon, asennustekniikkaan, käytettävyyteen, murtoon tai murron epäilyyn. Lukkoseppämestarimme selvittää ja kokoaa puolueettomasti faktat yksiin kansiin. Materiaali mahdollistaa asiakkaalle työkalun jota käyttää asiassa tukena. Lukkoseppämestarin lausunto ja mielipide painaa vaakakupissa paljon.

Lukitussuunnitelmat 

Kauttamme kohdekohtaiset lukitussuunnitelmat, joko suoraan toteutukseen/tilaukseen, tai vaikka tarjouslaskennan tueksi. Monesti kattavalla ja huolellisesti toteutetulla lukitussuunnitelmalla saa vähintään vertailukelpoiset tarjoukset itse lukitusurakasta. Monesti ilman alustavaa suunnitelmaa pyydetyt lukitusurakkatarjoukset eroavat toisistaan merkittävästi, jolloin asiakkaan on vaikea saada selville kokonaistaloudellisesti kannattavinta ja laadukkainta vaihtoehtoa. Huolellisesti laadittu lukitussuunnitelma säästää asiakkaan rahaa, nopeuttaa hankeen toteutusta ja sen avulla välttyy väärinkäsityksiltä. Lukitussuunnitelma toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja toteutetaan sen hetken tarpeen ja mahdollisten tulevien tarpeiden pohjalta.

Projektointi ja käytännön toteutus 

Suunnittelun, kilpailutuksen ja alihankinnan lisäksi hoidamme asiat myös käytännössä maaliin, ihan niin kuin täysiverinen asennusorganisaatiokin, mutta ilman omia asentajia. Toteutamme tarvittaessa kaikki suunnittelemamme ja tarjoamamme kokonaisuudet ja valvomme töiden etenemistä kuin omaamme. Yksi sopimuskumppani, monta tekijää. Omaamme laajan yhteistyökumppaniverkoston joten kaikki turvallisuuden osa-alueet on hanskassa. Näin voit olla varma että laatumme säilyy alusta loppuun asti.

Suunnittelu ja konsultointi 

Autamme määrittämään kohteeseen, tai ongelmaan tarvittavan ratkaisun, kokonaisuuden, järjestelmän, tai tuotteen. Kauttamme kattavat suunnitelmat, tai voimme toimia asiantuntijana silloin, kun halutaan ammattilaisen mielipide tai yksittäinen suunnitelman osa-alue. Liittyy asia sitten rakenteelliseen murtosuojaukseen, kulunhallintaan, helppokäyttöisyyteen, tai esteettömyyteen, osaamme katsoa kokonaisuutta sekä normien, käytäntöjen, että yksittäisten tuotteiden kautta. Tällöin lopputulos on toimiva, täyttää määräykset ja kelpaa myös asiakkaan edustajalle, arkkitehdille, suunnittelijalle, urakoitsijalle yms.

Tarjouslaskentamateriaalin laadinta 

Laadimme asiakastarpeen mukaisia tarjouspyyntömateriaaleja joilla asiakas saa oikeasti vertailukelpoisia tarjouksia. Varsinkin isoissa kokonaisuuksissa puutteellisten tarjouspyyntöjen takia lopulliset urakkahinnat saattavat nousta merkittävästi. Myös toisistaan poikkeavat tarjoukset ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Tällöin tarjousten vertailu ei ole mahdollista, vaan monesti valitaan halvin, joka loppujen lopuksi on se kallein. Valmiiksi laaditulla tarjouspyyntömateriaalilla säästää aikaa, resursseja ja rahaa. Hankalissa ongelmanratkaisukohteissa ei myöskään monesti edes tiedetä miten ja mitä pitäisi tarjouspyynnössä pyytää jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen. Ammattilaisina me tiedämme mitä lopputulokseen vaaditaan ja miten siihen päästään, joten osaamme myös pilkkoa sen osiin ja laatia yksityiskohtaiset tarjouspyyntömateriaalit.

Tuotetestaus 

Maailma muuttuu, niin myös normit, käytännöt, lait ja standardit. Testaamme asiakkaan toimeksiannosta tuotteita tuotekehitystarpeisiin. Testaamisesta annamme selkokielisen lausunnon kuvien kera. Tuotetestauksella karsitaan mahdolliset tuotevirheet jo varhaisessa vaiheessa, tai selvitetään mikä on jo mennyt vikaan tuotesuunnittelussa. Tavoitteena on saada elinkaareltaan ja toimivuudeltaan asianmukaiset tuotteet. Reklaamaatiot maksavat ja vaativat aikaa, tahraavat pahimmassa tapauksessa tuotteen maineen, vielä enemmän kuormittavat tuotteiden aiheuttamat vaaratilanteet. Tuotteet testaamalla, säästät aikaa, vaivaa ja rahaa, sekä pidät huolen että laatu vastaa toivottua.

Tuotesuunnittelu ja kehitys 

Tuotteet voidaan suunnitella monella eri tavalla. Me osaamme suunnitella tuotteet, tai kehittää niitä entisestään designin, käytettävyyden, mekaniikan ja tuotannon näkökulmista. Päämääränä on suunnitella tuotteet sopimaan Suomalaiseen makuun, suunnitella ne kustannustehokkaaksi valmistaa ja saada ne kestämään niille tarkoitettu käyttö ja -olosuhteet.

Turvakartoitukset 

Kartoitamme asiakkaan kohteen rakenteellisen turvallisuuden, hätäpoistumisen, paloturvallisuuden ja rikosriskien näkökulmista. Kartoituksella asiakas saa puolueettoman ammattilaisen näkemyksen kohteen sen hetkisestä tilasta ja ratkaisuehdoitukset pohjautuen havaintoihin. Havainnoista tehdään selkokielinen raportti jota voi käyttää myös tarjouspyyntömateriaalin pohjana.

Turvasuunnitelmat 

Suunnittelemme toimeksiannosta rakenteelisen turvallisuuden, turvatekniikan, kulunhallinnan, hätäpoistumisen yms. vaatimat järjestelmät ja ratkaisut. Kohde voi olla mikä vain isosta kiinteistömassasta yksittäiseen lukitukseen. Selkokielisen suunnitelman pohjalta on helppo pyytää tarjous toteutuksesta. Turvasuunnitelma antaa myös hyvän puolueettoman arvion kohteen tilasta. Vain tiedostamalla voi ehkäistä onnettomuuksia, murtoja, väärinkäytöksiä yms.

Urakointi 

Meillä ei ole omaa asennusorganisaatiota, mutta yhteistyökumppaneita sitäkin enemmän. Toteutamme kaikki suunnittelemamme ja tarjoamamme kohteet avaimet käteen periaatteella. Oli urakassa sitten rakenteellista murtosuojausta, oviautomatiikkaa, lukitusta, kulunhallintaa, kameravalvontaa, rikosilmoitinjärjestelmiä, tai vaikka kaikkia yhtä aikaa, onnistuu. Yksi yhteistyökumppani, monta tekijää, valmista tulee. Kauttamme avaimet käteen urakoita ja palveluita seuraavasti
 • Lukkosepän työt
 • Lukitussaneeraukset
 • Rikosilmoitinjärjestelmät
 • Hälytinlaitteet
 • Kameravalvonta
 • Kulunhallinta
 • Kulunvalvonta
 • Oviautomatiikka
 • Aukkojen suojaus
 • Lasien jälkilaminointi
 • Erikoislukitus
 • Murtosuojaus
 • Oviasennukset
 • Ovien huolto
 • Ikkunoiden huolto
 • Esteettömyysratkaisut
 • Huoltosopimukset
 • Palvelusopimukset
 • Vuosisopimukset
 • Vuosihinnoittelu